22 July 2024

Bahasa adalah ‘kuasa’ penulis lirik, pencipta lagu

Featured

Kenal pasti faktornya

Statistik mengenai buli siber di Malaysia menunjukkan masalah ini semakin serius, terutama dalam kalangan remaja. Menurut kajian Ipsos, Malaysia berada di tempat kedua di Asia selepas India dalam isu buli siber dalam kalangan belia.

Bringing back their smiles

O.L.D.I.E is more than just a health project—it’s a movement towards a better quality of life for our aging population.

Menyelami intipati budaya Temuan di Ulu Chemong

Program ini berjaya memberi pendedahan dan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan gaya hidup orang asli Temuan dalam kalangan mahasiswa UM.

Bursa leading the way

The Zakat Index is a market capitalization-weighted index that tracks the performance of the largest 200 companies on the Main Market of Bursa Malaysia.

The ice cream of life

I challenge all of us to be more like ice cream. Let’s store our energy wisely, stay true to our unique ‘flavour’, and when called upon, let’s give it our all – whether it’s a small scoop or a whole tub of effort.

Share

Oleh Dr. Norfaizal Jamain, Ahmad Sabri Abdul Samad

Bahasa dalam lagu berfungsi sebagai medium yang berkuasa untuk penyanyi meluahkan emosi, bercerita dan menyampaikan mesej kepada pendengar. Komposer dan penulis lirik memegang hak kreatif ke atas kandungan yang dihasilkan merangkumi gubahan muzik dan lirik. Penghasilan lagu oleh komposer dan penulis lirik adalah proses yang sangat bergantung pada pemilihan perkataan dan penggunaan bahasa yang sesuai mengikut tema. Selari dengan pertandingan dalam penilaian lagu, juri akan mengambil kira gabungan antara melodi, lirik, kesesuaian bahasa, tema dan persembahan penyanyi itu sendiri untuk diangkat sebagai pemenang.

Komposer memainkan peranan penting dalam mencipta melodi, harmoni dan struktur muzik keseluruhan lagu. Mereka menggunakan gabungan instrumen, irama dan susunan untuk membangkitkan suasana tertentu dan meningkatkan kualiti lirik. Penulis lirik, sebaliknya bertanggungjawab mengguna perkataan yang mengiringi muzik. Mereka menggunakan kreativiti, pengalaman hidup dan pemerhatian terhadap dunia untuk menghasilkan lagu.

Lirik boleh berbentuk puitis, didorong oleh naratif atau simbolik. Melalui permainan kata dan penceritaan yang menarik. Penulis lirik mempunyai tarikan untuk membangkitkan empati, mencetuskan pemikiran dan memberi inspirasi. Di sebalik cabaran ini, penggunaan bahasa dalam lagu tetap tidak boleh dipinggirkan, kerana bahasa berfungsi sebagai medium ekspresi diri.

Pada asasnya, penghasilan lagu ialah keseimbangan yang halus antara kesenian dan komunikasi, di mana setiap perkataan yang dipilih membawa makna yang ketara dan menyumbang kepada kesan keseluruhan karya tersebut. Walaupun bahasa dalam lagu dilihat melanggar hukum tatabahasa, namun dalam penghasilan lagu, perkara ini diberi pengecualian, kerana lagu merupakan elemen yang lebih mementingkan emosi, muzik dan tema.

Salah satu pertimbangan utama untuk komposer dan penulis lirik ialah tema lagu. Mereka mesti memilih perkataan yang selaras dengan mesej utama atau cerita yang ingin disampaikan. Sama ada meneroka tema cinta, ketuhanan, harapan atau kesedihan. Pilihan bahasa boleh menetapkan nada dengan mewujudkan landskap emosi lagu tersebut. Hal ini dapat dilihat apabila lagu Balada lebih tenang dan sedikit perlahan berbanding lagu Pop Rock yang lebih rancak dan laju, manakala lagu Irama Tradisional pula lebih menekankan lagu-lagu rakyat dan Nusantara.

Tambahan pula, irama dan lirik memainkan peranan penting dalam aliran keseluruhan lagu dan muzik. Komposer dan penulis lirik perlu teliti memilih perkataan yang bukan sahaja sesuai secara melodi tetapi juga meningkatkan irama dan kedinamikan lagu. Ini melibatkan mempertimbangkan kiraan suku kata, tekanan dan frasa untuk mencipta kesesuaian yang lancar antara muzik dan lirik.

Sebagai tambahan kepada koheren dan irama, penggunaan imej serta metafora menambah kedalaman dan kekayaan kepada lirik lagu. Dengan menggunakan perkataan yang sesuai, komposer dan penulis lirik berjaya membangkitkan emosi yang kuat dengan menarik imaginasi pendengar. Metafora yang memberi lapisan makna, membolehkan pendengar mentafsir lirik serta memberi pendengar gambaran sekilas pandang tentang pemikiran dan perasaan penulis lagu.

Selain itu, pemilihan bahasa juga dapat mencerminkan nuansa budaya dalam konteks sosial. Komposer dan penulis lirik sering menggunakan pengalaman dan latar belakang budaya mereka sendiri untuk menyelitkan keaslian dan kaitan ke dalam karya. Sama ada menggabungkan dialek, slanga atau rujukan budaya, penggunaan bahasa boleh memupuk rasa hubungan dengan khalayak yang pelbagai.

Satu lagi aspek yang perlu dipertimbangkan ialah kebolehcapaian dan kesejagatan lirik. Walaupun bahasa puitis dan simbolisme boleh menambah kekreatifan berkarya, bahasa yang terlalu kabur boleh mengasing dan menghalang pemahaman pendengar. Penulisan lagu yang berkesan perlu mencapai keseimbangan antara kefahaman bagi memastikan mesej itu sampai kepada pendengar.

Penggunaan pengulangan rangkap adalah satu lagi kaedah komposer dan penulis lirik untuk mengukuhkan tema utama. Melalui pengulangan perkataan atau frasa yang strategik, pencipta lagu menekankan konsep penting dengan mewujudkan rasa keserasian struktur bahasa dalam lagu.

Interaksi antara lirik dan melodi adalah ciri yang menentukan dalam penulisan lagu. Komposer dan penulis lirik bekerjasama rapat untuk memastikan elemen muzik dan lirik saling melengkapi secara harmoni. Sinergi antara perkataan dan muzik ini meningkatkan kesan emosi lagu dan meningkatkan keberkesanan keseluruhannya sebagai satu bentuk ekspresi artistik.

Penghasilan lagu oleh komposer dan penulis lirik adalah proses yang unik dan rumit yang berkisar pada pemilihan kata dan penggunaan bahasa yang sesuai. Daripada irama yang lunak kepada metafora yang jelas dan difahami, setiap aspek penulisan lagu menyumbang kepada emosi dan merit artistik karya tersebut. Dengan memanfaatkan kuasa bahasa, komposer dan penulis lirik mencipta muzik yang melangkaui sempadan, kekal menjadi siulan pendengar dan bertahan dimamah masa.

Kedua-dua penulis merupakan Guru Bahasa di Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, dan boleh dihubungi di nfaiz@um.edu.my