4 October 2023

Mantapkan strategi kebolehpasaran graduan untuk hasilkan masyarakat Madani

Featured

Abdull Zainol

Dan pada Februari tahun ini, Pembantu Tadbir N22 Fakulti Pergigian ini dinobatkan sebagai penerima Anugerah Cemerlang Universiti Malaya (ACUM) 2022 bagi Anugerah Khas Khidmat Bakti untuk staf bukan akademik.

The debate debacle

There is thus a need to maintain the quality of debate competitions nationwide because it is a platform that creates capable and intelligent young leaders with skills that translate to the workplace and the capacity to make positive changes to the nation.

Tidak berlambak, jika pandang ke depan

Kepakaran dan ikhtisas pendidikan sebenarnya turut diperlukan dalam semua sektor kerjaya, selagi mana elemen pembangunan manusia itu diperlukan; baik di sektor perladangan, pembuatan, perkhidmatan, dan lain-lain.

Mashitah Ab. Razak

“Saya yakin, dengan momentum ini, satu hari nanti ULK bakal bergelar johan SUKMUM dan FESENI pada tahun yang sama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh KK12 pada sesi 2018/2019,” kata penggemar laksa ini, sambil tersenyum manis.

Agihan keuntungan bersasar perlu jadi keutamaan TH

Oleh: Dr Mohamed Hadi Abdul Hamid, Dr Mohd Zaidi...

Share

Oleh: Dr. Nur Hairani Abd Rahman

Berdasarkan QS Graduate Employability Rankings 2022, tiada satu universiti tempatan mampu berada dalam kedudukan 100 dunia dalam kategori kebolehpasaran siswazah. Senarai tersebut menunjukkan Universiti Malaya (UM) masih mengungguli bagi peringkat nasional apabila hanya mampu tersenarai dalam kelompok 131-140 dunia. Manakala, empat institusi pendidikan tinggi swasta berada di kedudukan dua hingga empat, iaitu Taylor’s University (191-200), UCSI University (201-250) dan Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) (201-250). Manakala kedudukan lima hingga 11 (kelompok 301-500) dibarisi institusi seperti Management and Science University, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaysia Pahang, Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Kedudukan ini tidak jauh beza daripada tahun-tahun sebelumnya, justeru menimbulkan tanda tanya, adakah masa depan graduan tempatan kita tidak terjamin? Adakah dasar dan strategi yang kita gunakan dalam memastikan graduan kita tidak menggangur itu gagal?

Ketika krisis pandemik yang lalu dan rentetan kejatuhan ekonomi dunia termasuklah Malaysia, telah menyebabkan kadar pengangguran meningkat dari 3.3 peratus (tahun 2019) kepada 4.5 peratus (pada tahun 2020) dan 4.6 peratus (pada tahun 2021). Pada durasi tahun yang sama juga, peningkatan kadar pengangguran telah memberi kesan kepada penurunan kadar kebolehpasaran graduan daripada 86.2 peratus (pada tahun 2019) kepada 84.4 peratus (pada tahun 2020). Ketidakstabilan ekonomi pada ketika ini telah menyebabkan penawaran buruh melebihi permintaan pasaran buruh, sekaligus mewujudkan persaingan sengit dalam mencari pekerjaan, kesesuaian dan padanan skop kerja dengan bidang pendidikan yang dilatih serta tangga gaji yang rendah khususnya kepada graduan yang tiada pengalaman dan kemahiran. Permasalahan ini merupakan antara kerisauan yang dialami graduan termpatan dan juga pemain industri tatkala ditanya pandangan mereka terhadap isu kebolehpasaran graduan.

Graduan tempatan perlu menghabiskan sekurang-kurangnya tiga hingga lima tahun di institusi pengajian tinggi sebelum mereka layak menggenggam segulung ijazah. Ada diantara mereka menerima biasiswa penuh dan ada juga yang terpaksa membuat pinjaman pendidikan untuk menampung kos pengajian dan sara hidup sepanjang berada di institusi pendidikan. Rata-rata graduan sudah semestinya mempunyai cita-cita mendapatkan tawaran pekerjaan seusai mereka tamat pengajian. Namun, berikutan daripada peluang pekerjaan yang terhad menyebabkan ramai daripada mereka terpaksa bersaing dalam merebut peluang tersebut. Ramai yang tumpas dalam persaingan pasaran kerja sekaligus menyumbang kepada peningkatan kadar penggangguran.

Dari sudut pandang graduan tempatan pula, mereka berasa begitu terkesan dengan hutang pendidikan meskipun baru tamat graduasi. Ada juga diantara mereka yang sudah mendapat pekerjaan. Bagaimanapun tawaran yang diberikan adalah dalam bidang yang tidak setara dengan latar belakang pendidikan, namun terpaksa diterima bagi menampung kehidupan. Lebih menyedihkan lagi, ramai diantara mereka masih gagal mendapatkan pekerjaan setelah enam bulan atau setahun menamatkan pengajian. Hal ini sekaligus menyebabkan berlakunya lambakan graduan tempatan yang tidak berupaya memasuki pasaran buruh. Kitaran yang sama akan berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang sehingga mampu memberi implikasi negatif kepada kebolehpasaran graduan tempatan.

Terdapat beberapa inisiatif signifikan yang telah atau sedang dilaksanakan pihak kementerian. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah melancarkan Pelancaran Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025. Pelan strategik ini adalah kesinambungan daripada The National Graduate Employability Blueprint 2012-2017. Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 merupakan satu dokumen dasar dan strategi yang dirangka dalam memandu arah institusi-institusi pengajian tinggi dalam melaksana dan merancang aktiviti kebolehpasaran graduan. Di samping itu juga, KPT pada tahun 2022 telah menggariskan lima inisiatif dalam menambahbaik kebolehpasaran siswazah iaitu Program Penjana Kemajuan Kerjaya KPT (Penjana KPT-CAP), program ‘Teaching Factory’, Transformasi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET), pendidikan fleksibel dan kursus ‘microcredential’ serta program-program mobiliti. Program Penjana KPT-CAP misalnya bertujuan untuk menangani cabaran kebolehpasaran graduan dan mengurangkan kadar pengangguran yang berlaku kesan daripada krisis pandemik. Graduan yang terpilih dibawah program ini berpeluang untuk meningkatkan kemahiran serta pendapatkan penempatan pekerjaan setelah tamat program.

Pelan dan program-program sebegini penting dalam memberi tambah nilai kepada kebolehpasaran graduan tempatan. Selain itu, dasar, pelan dan strategi sedia ada perlu dimantapkan disamping mencari dan meneliti inisitatif-insitiatif baru yang mampu menyumbang kepada peningkatan kebolehpasaran graduan. Penelitian semula terhadap program-program akademik mungkin perlu dilaksanakan agar bidang-bidang pengajian graduan sesuai dengan keperluan industri. Antara yang boleh dipertimbangkan adalah memberi pendedahan kepda graduan tentang persekitaran kerja sebenar mengikut tempoh latihan yang bersesuaian dan melatih pelajar dengan-kemahiran tambahan standard berdasarkan keperluan industri.

Kementerian dan institusi-institusi pengajian tinggi juga boleh belajar bagaimana universiti-universiti terkemuka dunia mampu mengekalkan prestasi baik dalam kebolehpasaran graduan mereka. Misalnya, salah satu strategi yang telah dilaksanakan Massachusetts Institute of Technology (MIT) termasuklah menyediakan pembelajaran pengalaman yang cemerlang dan memastikan kepelbagaian peluang dengan menyuntik elemen kemahiran insaniah dan celik digital dalam program-program akademik mereka menerusi aktiviti seperti latihan industri, penglibatan graduan dalam latihan kepimpinan, aktiviti perkhidmatan dan memperoleh pengalaman pendidikan di luar negara. Inisiatif-inisiatif ini ada diantaranya telah dilaksanakan di institusi-institusi pendidikan tinggi tempatan dan mungkin boleh ditambah baik mengikut keperluan semasa.

Di samping itu juga, kolaborasi dan libat urus pemain industri, institusi-institusi pengajian tinggi serta pihak-pihak berkepentingan lain perlu dipergiatkan untuk memastikan perancangan masa depan untuk kebolehpasaran graduan lebih komprehensif dan mampan, terutama sekali dalam mendepani revolusi industri pasca pandemik dan perubahan lanskap pasaran buruh.

Penulis merupakan Pensyarah Kanan dalam bidang dasar awam di Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya.