22 July 2024

Pembelajaran lencana terbuka kunci pendidikan digital negara

Featured

Kenal pasti faktornya

Statistik mengenai buli siber di Malaysia menunjukkan masalah ini semakin serius, terutama dalam kalangan remaja. Menurut kajian Ipsos, Malaysia berada di tempat kedua di Asia selepas India dalam isu buli siber dalam kalangan belia.

Bringing back their smiles

O.L.D.I.E is more than just a health project—it’s a movement towards a better quality of life for our aging population.

Menyelami intipati budaya Temuan di Ulu Chemong

Program ini berjaya memberi pendedahan dan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan gaya hidup orang asli Temuan dalam kalangan mahasiswa UM.

Bursa leading the way

The Zakat Index is a market capitalization-weighted index that tracks the performance of the largest 200 companies on the Main Market of Bursa Malaysia.

The ice cream of life

I challenge all of us to be more like ice cream. Let’s store our energy wisely, stay true to our unique ‘flavour’, and when called upon, let’s give it our all – whether it’s a small scoop or a whole tub of effort.

Share

Oleh: Prof. Madya Ts. Dr. Siti Hajar Halili

Di Malaysia, sistem pendidikan Malaysia bersedia untuk menjalani anjakan transformatif pendidikan tradisional dengan penyepaduan pembelajaran lencana terbuka untuk pendididikan digital masa hadapan. Pembelajaran lencana terbuka merujuk kepada proses memperoleh lencana digital untuk menunjukka kemahiran, pengetahuan atau pencapaian yang diperoleh melalui pelbagai pengalaman pembelajaran, termasuk kursus dalam talian. Ianya menawarkan pembelajaran terbuka yang fleksibel dan mudah diakses untuk pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan atau pencapaian untuk meningkatkan kebolehpasaran kerja.

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh pendidikan digital Malaysia ialah keperluan untuk merapatkan jurang antara kelayakan akademik tradisional dan permintaan pasaran kerja yang berkembang untuk merealisasikan potensi pembelajaran lencana terbuka sepenuhnya. Walaupun ijazah dan diploma kekal sebagai penunjuk araa sebagai tanda penting pencapaian akademik, majikan semakin menghargai kemahiran praktikal dan kecekapan yang diperoleh melalui pengalaman praktikal dan latihan khusus. Anjakan paradigma ini memegang janji untuk pendemokrasian pendidikan yang menjadikan pembelajaran lebih mudah diakses dan fleksibel.

Antara cabaran dalam pembelajaran lencana terbuka adalah kekurangan penyeragaman dan akreditasi yang menimbulkan cabaran besar kepada penggunaan pembelajaran lencana terbuka. Tanpa garis panduan dan pengiktirafan yang jelas daripada institusi pendidikan dan majikan, lencana digital kurang mendapat penerimaan sebagai kelayakan pengikitrafan yang boleh dipercayai. Piawaian untuk reka bentuk lencana, penilaian dan pengesahan adalah penting untuk memastikan kesahihan dan lencana digital boleh digunakan merentas landskap pendidikan di Malaysia.

Tidak seperti ijazah atau pensijilan akademik yang tradisional, lencana digital tidak mendapat pengiktirafan dan penerimaan sejagat oleh institusi dan majikan. Sebagai contoh, pemohon pekerjaan mungkin memiliki banyak lencana digital yang membuktikan kecekapan mereka, tetapi tanpa kriteria atau akreditasi piawai, majikan mungkin bergelut untuk menilai pengesahan nilai sebenar lencana ini. Kekurangan penyeragaman ini menjejaskan kredibiliti dan kegunaan pembelajaran lencana terbuka dan menghalang penggunaannya secara meluas.

Satu lagi cabaran dalam pembelajaran lencana terbuka adalah sistem pendidikan digital Malaysia menghadapi cabaran yang berkaitan dengan infrastruktur dan literasi digital. Walaupun Malaysia telah mencapai kemajuan yang ketara dalam memperluaskan akses kepada teknologi digital dan sambungan internet, jurang perbezaan berterusan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sebagai contoh, pelajar daripada latar belakang yang kurang bernasib baik mungkin kekurangan akses kepada teknologi atau sumber yang diperlukan untuk menyertai kursus dalam talian untuk memperoleh lencana digital.

Oleh itu, memastikan akses saksama kepada platform dan sumber pembelajaran dalam talian adalah penting untuk mengelakkan komuniti terpinggir daripada ketinggalan dalam peralihan ke arah pembelajaran lencana terbuka. Ini mungkin memerlukan pelaburan dalam pembangunan infrastruktur, serta inisiatif untuk menggalakkan literasi digital dan pembangunan kemahiran dalam kalangan pelajar. Walaupun pembelajaran lencana terbuka berpotensi untuk mendemokrasikan pendidikan dengan menawarkan laluan alternatif kepada pemerolehan dan pengiktirafan kemahiran, ia juga berisiko memburukkan lagi jurang yang sedia ada.

Tambahan pula, percambahan lencana digital menimbulkan kebimbangan tentang kualiti dan pengesahan pengalaman pembelajaran yang dimiliki. Dalam usaha untuk memanfaatkan peningkatan pembelajaran lencana terbuka, sesetengah platform mungkin mengutamakan kuantiti berbanding kualiti, yang membawa kepada kemasukan lencana berkualiti rendah yang memberi impak kepada nilai pengesahan pencapain dalam pasaran kerja. Tanpa mekanisme yang disediakan untuk mengesahkan ketulenan dan kesahihan lencana, pelajar mungkin mendapati diri mereka melaburkan masa dan sumber dalam usaha yang tidak memberikan kemahiran atau kelayakan yang bermakna.

Selain itu, perkembangan teknologi, alat dan teknik baharu yang pantas memberikan cabaran untuk penggunaan platform pembelajaran lencana terbuka yang menjadikan lencana sedia ada akan ketinggalan zaman. Contohnya, penguasaan yang memperakui lencana dalam bahasa pengaturcaraan tertentu mungkin akan ketinggalan apabila bahasa yang lebih baharu dan terkini atas permintaan dalam industri. Untuk kekal berdaya saing, platform pembelajaran lencana terbuka mesti menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan mengemas kini paltform mereka secara kerap dan bekerjasama dengan rakan kongsi di industri untuk mengenal pasti keperluan kemahiran, pengetahuan atau pencapaian yang terkini.

Sebagai contoh, platform pembelajaran lencana terbuka perlu menyepadukan teknologi blockchain atau rantaian blok untuk menjamin dan mengesahkan lencana digital. Ini adalah kerana blockchain menawarkan sistem desentralisasi yang kalis gangguan untuk merekod dan mengesahkan kelayakan serta mengurangkan risiko penipuan yang memberikan bukti yang tidak boleh diubah tentang kemahiran dan pencapaian mereka. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, platform pembelajaran lencana terbuka boleh meningkatkan ketelusan dan integriti sistem kelayakan mereka, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan di kalangan pelajar dan majikan.

Apabila Malaysia beralih ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, terdapat penekanan yang semakin meningkat untuk melengkapkan individu dengan kemahiran dan kecekapan yang diperlukan untuk berjaya dalam sektor permintaan tinggi seperti teknologi, teknousahawan dan inovasi. Pembelajaran lencana terbuka menawarkan pendekatan yang dinamik dan responsif terhadap pembangunan kemahiran yang membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan keupayaan yang berkaitan selaras dengan keperluan industri. Hal ini boleh memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kemahiran dengan kecekapan yang diperlukan untuk berkembang maju seiring dengan ekonomi digital.

Masa depan pendidikan digital terletak pada menerima pembelajaran lencana terbuka sebagai cara untuk mendemokrasikan akses kepada kemahiran dan kelayakan. Walaupun anjakan paradigma ini menjanjikan peluang besar untuk mengembangkan peluang pendidikan dan menangani batasan sistem kelayakan tradisional, ia juga memberikan cabaran penting yang perlu diatasi. Dengan menangani cabaran, pihak berkepentingan boleh bekerjasama untuk merealisasikan potensi penuh pembelajaran lencana terbuka dan mewujudkan landskap pendidikan yang lebih inklusif dan saksama untuk semua. Dengan ini, Malaysia boleh meletakkan dirinya sebagai peneraju dalam inovasi pendidikan digital dan membuka jalan ke arah masa depan yang lebih makmur dan saksama untuk semua rakyatnya.

Kesimpulannya, masa depan sistem pendidikan digital Malaysia bergantung pada keupayaannya untuk menerima dan memanfaatkan potensi pembelajaran lencana terbuka sebagai pemangkin kepada inovasi, keterangkuman dan kemakmuran ekonomi. Dengan strategi dan pelaburan yang betul, Malaysia boleh membina ekosistem pendidikan yang berdaya tahan dan adaptif yang memperkasakan individu untuk berkembang maju dalam era digital dan memenuhi keperluan pelajar dengan permintaan majikan menyumbang kepada kemajuan sosial dan ekonomi negara.


Penulis merupakan Ketua, Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, dan boleh dihubungi di siti_hajar@um.edu.my