21 July 2024

Penggunaan berhemah: Kunci kesejahteraan pengguna dan planet

Featured

Bringing back their smiles

O.L.D.I.E is more than just a health project—it’s a movement towards a better quality of life for our aging population.

Menyelami intipati budaya Temuan di Ulu Chemong

Program ini berjaya memberi pendedahan dan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan gaya hidup orang asli Temuan dalam kalangan mahasiswa UM.

The ice cream of life

I challenge all of us to be more like ice cream. Let’s store our energy wisely, stay true to our unique ‘flavour’, and when called upon, let’s give it our all – whether it’s a small scoop or a whole tub of effort.

Bursa leading the way

The Zakat Index is a market capitalization-weighted index that tracks the performance of the largest 200 companies on the Main Market of Bursa Malaysia.

Awas, ia membunuhmu

Fikirkan terlebih dahulu sebelum mula bicara atau bertingkah laku dan jangan jadikan perbuatan buli ini sebagai satu norma kepada masyarakat hari ini

Share

Oleh: Prof. Madya Dr. Ezlika M. Ghazali

Penggunaan atau konsumsi yang tidak terkawal telah menjadi norma dalam masyarakat moden. Ia merosakkan planet kita dan kesejahteraan kita sebagai pengguna. Namun, kita boleh menukar paradigma ini dengan mengamalkan penggunaan berhemah (mindful consumption). Penggunaan berhemah adalah satu cara yang lebih bertanggungjawab dan bermoral untuk menggunakan sumber daya yang ada.

Penggunaan berhemah adalah proses mempertimbangkan kesan moral, etika dan nilai-nilai yang terlibat dalam pembuatan keputusan pembelian. Ia melibatkan pertimbangan terhadap kesan sosial, ekologi dan kesihatan daripada produk atau perkhidmatan yang kita beli. Penggunaan berhemah juga mencerminkan kepentingan yang lebih besar dalam kesejahteraan masyarakat dan alam sekitar.

Penggunaan tanpa berfikir (mindless consumption) adalah merosakkan masyarakat dan planet kerana ia menyumbang kepada kemerosotan moral, pengeluaran sumber daya berlebihan, pencemaran alam sekitar, dan peningkatan ketidakadilan sosial. Sering kali, kita hanya mengejar kepuasan segera tanpa memikirkan kesan jangka panjang kepada diri sendiri, masyarakat, dan planet. Tabiat membeli secara impulsif dan tidak mengambil kira kesan jangka panjang daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan selalunya memberi kesan negatif terhadap sumber asli, menjana pembaziran dan mewujudkan ketidaksamaan sosial. Sebagai contoh, pengeluaran pakaian fesyen pantas menyumbang kepada kemerosotan alam sekitar dan eksploitasi pekerja di negara membangun.

Penggunaan berhemah, sebaliknya, boleh membawa kepada peningkatan kesejahteraan pengguna. Dengan lebih fokus kepada nilai-nilai dan tanggungjawab moral, kita menjadi lebih peka terhadap keperluan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Kita juga akan lebih cenderung untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam hal kualiti, keselamatan, dan kesihatan.

Satu contoh mengenai penggunaan berhemah adalah trend meningkat dalam pembelian barangan yang mesra alam. Di Malaysia, pengguna semakin mengamalkan penggunaan berhemah dengan memilih produk yang menggunakan bahan yang boleh diperbaharui, mengurangkan pembungkusan plastik, dan memastikan bahawa sumber daya yang digunakan adalah dari sumber yang bertanggungjawab. Misalnya, syarikat seperti The Hive menjual produk yang mesra alam dan bebas bungkusan, membantu pengguna membuat pilihan yang lebih berhemah dan lestari.

Untuk mempromosikan penggunaan berhemah, kita perlu meningkatkan kesedaran dan pendidikan mengenai isu-isu etika, moral, dan alam sekitar. Pendidikan ini harus melibatkan pelbagai pihak, termasuk kerajaan, syarikat, NGO, dan individu. Kita juga perlu menggalakkan syarikat untuk bertanggungjawab dan mengamalkan amalan yang baik, seperti mengurangkan jejak karbon mereka, menggunakan bahan yang mampan, dan menjaga hak pekerja.

Selain itu, penggunaan berhemah boleh diperkasa melalui penggunaan teknologi dan inovasi. Aplikasi mudah alih dan platform dalam talian boleh membantu pengguna membuat pilihan yang lebih berhemah dengan menyediakan maklumat mengenai produk, sumber daya, dan kesan alam sekitar. Contohnya, aplikasi seperti MyGreenScore membolehkan pengguna untuk mengesan dan mengukur impak alam sekitar mereka berdasarkan penggunaan produk dan perkhidmatan, serta memberikan saranan untuk mengurangkan jejak ekologi mereka.

Di peringkat kerajaan, dasar dan undang-undang boleh diwujudkan untuk menggalakkan penggunaan berhemah. Pihak berkuasa boleh menetapkan standard dan pensijilan yang ketat untuk produk yang mesra alam, menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui, dan mewujudkan insentif cukai bagi syarikat yang mengamalkan tanggungjawab sosial korporat.

Dalam konteks global, penggunaan berhemah akan memainkan peranan penting dalam mencapai Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals, SDGs) yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dengan fokus pada tanggungjawab sosial dan alam sekitar, kita boleh mengurangkan beban kepada planet kita dan membina masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan lestari.

Akhir kata, penggunaan berhemah adalah tanggungjawab bersama kita semua. Ia merupakan cara kita untuk menghargai sumber daya yang ada dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta planet ini. Melalui pendidikan, kesedaran, dan tindakan, kita boleh membawa perubahan positif dan memastikan generasi akan datang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, lebih bertanggungjawab, dan lebih lestari.

Penulis merupakan Pakar Pemasaran dan Profesor Madya di Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya. Beliau boleh dihubungi di ezlika@um.edu.my