23 June 2024

Sahsiah guru tunjang kualiti pendidikan

Featured

Ragbi kita perlu naturalisasi

Siapa tahu, satu hari nanti mungkin pasukan Bunga Raya juga mampu membuat kejutan sebagaimana dilakukan oleh pasukan naturalisasi UAE (ranking ke-73 dunia) yang mengalahkan Korea Selatan (ranking ke-33 dunia, ke-3 Asia) dengan mata 36 berbalas 32 di ARC 2024?

For you is yours

A human being, irrespective of his or her faith, can be treated justly as long as their human needs are concerned.

Exploring our own Renaissance

The Renaissance, a period of rebirth in arts, science, and culture from 1359 to 1600, was a time when society celebrated versatility. This era saw the emergence of polymaths—individuals who excelled in multiple fields. Leonardo da Vinci, one of the most iconic figures of the Renaissance, epitomised this ideal.

Menghargai seorang bapa

Dalam institusi keluarga, bapa memainkan peranan yang penting. Ibaratnya bapa merupakan nakhoda yang mengemudi bahtera sebuah rumahtangga di samudera institusi keluarga.

Berkorbanlah, demi mendidik hati

Oleh: Prof Madya Dr Mohd Anuar Ramli Setiap tahun, umat...

Share

Oleh: Dzulfaidhi Hakimie Dzulraidi

Guru sebagai agen utama sistem pendidikan memegang peranan yang penting dalam membentuk generasi akan datang. Namun, menjadi seorang guru yang berkesan bukan sekadar tentang menyampaikan fakta-fakta atau mengajar kemahiran akademik semata-mata. Lebih daripada itu, seorang guru yang berkualiti adalah mereka yang mempunyai sahsiah mulia.

Sahsiah mulia merangkumi keseluruhan watak dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru. Ia meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, kesabaran, empati, dedikasi, dan teladan yang baik. Guru yang mempunyai sahsiah mulia bukan sahaja memperkaya pengetahuan murid-murid mereka, tetapi juga membentuk karakter mereka untuk menjadi individu yang bermoral dan bertanggungjawab.

Salah satu aspek terpenting dalam sahsiah mulia seorang guru adalah kejujuran. Guru yang jujur tidak hanya mengamalkan kejujuran dalam aspek akademik, tetapi juga dalam setiap interaksi dengan murid, ibu bapa dan rakan sekerja. Mereka menjadi contoh teladan bagi murid-murid dan membentuk budaya kejujuran dalam persekitaran pendidikan. Nabi SAW menyebutkan: “Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, kemudian dia menyembunyikannya, dia akan diikat pada hari kiamat dengan kekangan daripada api.” (Riwayat al-Tirmizi)

Kesabaran juga merupakan ciri penting dalam sahsiah seorang guru yang berkualiti. Dalam dunia yang serba cepat dan mencabar, guru perlu mempunyai kesabaran untuk menghadapi pelbagai cabaran yang mungkin timbul semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kesabaran ini membolehkan guru untuk memberi perhatian yang mencukupi kepada setiap murid tanpa mengira cabaran atau kelemahan yang mereka hadapi. Nabi SAW menyatakan: “Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang, yang lebih baik dan lebih melapangkan dada daripada kesabaran.” (Riwayat Muslim)

Empati dan sifat kasih sayang juga merupakan ciri yang tidak boleh diabaikan dalam sahsiah seorang guru. Memahami perasaan dan pengalaman murid-murid mereka membantu guru untuk menyediakan sokongan yang sesuai dan membangunkan hubungan yang kukuh dengan mereka. Guru yang berempati mampu mencipta persekitaran pembelajaran yang menyokong perkembangan emosi dan sosial murid. Nabi SAW mempraktikkan perkara ini ketika mengajar para sahabat dengan empati dan kasih sayang yang tinggi.

Nabi SAW juga mengajarkan mengenai dedikasi sebagai guru. Hal ini dapat dilihat pada hadith: “Sesungguhnya Allah ‘Azza Wa Jal kasih apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan hendaklah buat secara tekun.” (Riwayat al-Baihaqi)

Dedikasi yang tinggi menjadi tunjang utama dalam membentuk sahsiah seorang guru yang mulia. Guru yang berdedikasi tidak hanya memenuhi tanggungjawab akademik mereka, tetapi juga berusaha untuk terus meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam bidang pendidikan. Mereka melabur masa dan tenaga untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksimum mereka.

Sebagai teladan yang baik, guru perlu memperlihatkan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat. Mereka tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan mereka sehari-hari. Guru yang memberi teladan yang baik akan mempengaruhi murid-murid untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Rasulullah sebagai guru kepada para sahabat sentiasa menjadi teladan terbaik bagi mereka.

Kesimpulannya, guru bersahsiah mulia merupakan asas kepada pendidikan berkualiti. Melalui sahsiah yang baik, guru mampu membentuk generasi akan datang yang tidak hanya cemerlang dari segi akademik, tetapi juga bermoral dan bertanggungjawab. Oleh itu, penting bagi kita untuk mengiktiraf nilai-nilai sahsiah dalam membina profesionalisme guru dan memastikan masa depan yang cerah bagi pendidikan.


Penulis merupakan calon PhD Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akemi Pengajian Islam, Universiti Malaya.