21 July 2024

Mendidik mualaf konsep halal dalam kehidupan

Featured

Bringing back their smiles

O.L.D.I.E is more than just a health project—it’s a movement towards a better quality of life for our aging population.

Menyelami intipati budaya Temuan di Ulu Chemong

Program ini berjaya memberi pendedahan dan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan gaya hidup orang asli Temuan dalam kalangan mahasiswa UM.

The ice cream of life

I challenge all of us to be more like ice cream. Let’s store our energy wisely, stay true to our unique ‘flavour’, and when called upon, let’s give it our all – whether it’s a small scoop or a whole tub of effort.

Bursa leading the way

The Zakat Index is a market capitalization-weighted index that tracks the performance of the largest 200 companies on the Main Market of Bursa Malaysia.

Awas, ia membunuhmu

Fikirkan terlebih dahulu sebelum mula bicara atau bertingkah laku dan jangan jadikan perbuatan buli ini sebagai satu norma kepada masyarakat hari ini

Share

Halal merujuk kepada segala sesuatu yang dibenarkan atau diizinkan menurut ajaran agama Islam. Istilah halal sering digunakan terutamanya dalam konteks makanan dan minuman, di mana ia merujuk kepada produk-produk makanan dan minuman yang telah mendapat pengiktirafan halal dari pihak berwajib. Pengiktirafan ini menjamin bahawa produk tersebut mematuhi piawaian halal, bersih, dan selamat untuk digunakan.

Konsep halal tidak terhad kepada makanan dan minuman sahaja, tetapi juga boleh diterapkan dalam pelbagai aspek kehidupan lain, termasuk pendapatan dan hubungan sosial. Dalam konteks ini, halal merangkumi segala sesuatu yang selaras dengan ajaran Islam dan tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama tersebut.

Bagi memastikan pemahaman yang menyeluruh dalam ilmu halal, pendidikan mengenai hal ini perlu disampaikan secara efektif dan berterusan kepada semua segmen masyarakat, termasuklah golongan mualaf.

Atas semangat inilah sekumpulan pelajar tahun kedua Sarjana Muda Syariah, dengan pengkhususan dalam Fiqh dan Usul dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM) telah menganjurkan program yang dinamai ‘Halcare’ bersama komuniti mualaf, baru-baru ini. Program ini menerima kerjasama dari Masjid Amaniah di Kepong, Kuala Lumpur, yang menyediakan lokasi program, di samping membantu mendapatkan peserta dari komuniti mualaf setempat.

‘HalCare’ yang merupakan singkatan bagi ‘HalalCare: Awareness and Empowerment’ sebenarnya adalah sebahagian daripada kursus teras ‘Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam’. “Program ini merupakan inisiatif khidmat komuniti yang bertujuan untuk memperkukuh pemahaman mengenai aspek halal dan haram dalam pemakanan, pendapatan, dan hubungan sosial terutamanya dalam kalangan komuniti mualaf,” kata Dr. Norhidayah Pauzi, pensyarah kanan di Jabatan Fiqh dan Usul APIUM, dan Timbalan Pengarah, Pusat Penyelidikan Halal Universiti Malaya (UMHRC), yang merupakan penasihat program.

Menurut Ustazah Masturina Maryam Wong, yang merupakan salah seorang tenaga pengajar mualaf di Masjid Amaniah, kebanyakan mualaf yang mengikuti kelas pengajian ini memiliki pemahaman yang rendah tentang konsep halal dan haram, meskipun telah lama mengikuti pengajian. “Selain tahap pemahaman yang rendah, mereka juga kurang menerima pendedahan dari aspek persyariatan Islam itu sendiri. Jika mereka diberi pendedahan yang sepatutnya, saya pasti mereka mampu melakukannya,” katanya lagi.

“Sebenarnya kelemahan yang dimaksudkan ini boleh dikaitkan dengan dua faktor utama. Pertama, sebahagian besar daripada komuniti mualaf ini kurang lancar berbahasa Melayu, sedangkan kebanyakan kelas dan pengajar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ini memberikan cabaran tambahan kepada mereka untuk mengikuti kelas pengajian yang disediakan. Kedua, peruntukan masa yang terhad untuk setiap kelas, iaitu hanya dua jam setiap minggu, sebenarnya tidak mencukupi untuk mereka benar-benar memahami dan menjiwai kesemua yang diajar,” terang Dr. Norhidayah.

Berpandukan pernyataan permasalahan ini, para pelajar UM telah merekabentuk aktiviti yang bukan sahaja berbentuk ceramah, namun juga berbentuk interaktif bagi meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek halal dan haram dalam kehidupan seharian. “Seramai 30 orang peserta dari komuniti mualaf telah menyertai program ‘HalCare’ ini, berumur di antara 20 hingga 70 tahun,” kata Muhd Syafiq Abdul Halim, sukarelawan UM, merangkap setiausaha program.

Selain penerangan, peserta diberi kefahaman mengenai konsep halal dan haram dalam aspek makanan, pendapatan, dan hubungan kekeluargaan, melalui permainan dan sesi soal-jawab yang interaktif, bersama sukarelawan dan juga penceramah jemputan.

“Paling menyentuh hati ialah apabila kami melaksanakan aktiviti ‘Bicara Heart to Heart’, di mana para peserta berkongsi pengalaman dan cabaran hidup masing-masing setelah bergelar sebagai seorang muslim. Saya kagum dengan semangat mereka yang cekal untuk meneruskan kehidupan yang tenang dan bahagia berbekalkan syiar Islam, walaupun dengan pelbagai cabaran yang melanda,” kata Muhd Syafiq lagi.

“Jelas sekali program ini bukan hanya memberi manfaat pengetahuan dan pengalaman baharu kepada para peserta, tetapi juga membuka mata mahasiswa sebagai ejen perubahan masyarakat. Saya mengharapkan mereka menyedari peranan mereka yang besar dalam membantu pembinaan hubungan yang harmoni dan saling memahami di antara pelbagai lapisan masyarakat,” kata Dr Norhidayah di penghujung majlis penutup program.


Program ‘Halcare’ ini merupakan sebahagian daripada aktiviti geran penyelidikan FP032-2023. Maklumat lanjut mengenai program ini boleh didapati melalui Dr Norhidayah Pauzi, Pensyarah Kanan di Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM) melalui emel di da_my85@um.edu.my