15 April 2024

Semangat perkongsian di dalam menikmati nikmat Allah

Featured

Malaysia yang bagaimana akan kita tinggalkan kepada mereka?

Barangkali timbul persoalan pada benak sesetengah insan, cukup Muslimkah kita ini apabila mampu menunjukkan kemarahan dalam setiap isu yang berkaitan dengan agama sendiri?

Is it not a trial for us too?

Yet, our brothers and sisters in Palestine, the esteemed land of the prophets and the Night of Ascension of Prophet Muhammad to the heavens, as described in the Quran: “Glory be to the One Who took His servant Muhammad by night from the Sacred Mosque to the Farthest Mosque whose surroundings We have blessed, so that We may show him some of Our signs” (Surah al-Isra, 17: 1), deserve our solidarity.

15 tip berhari raya penuh adab dan etika

Tarikh 1 Syawal disambut setiap tahun dengan penuh meriah demi meraikan kemenangan umat Islam seluruh dunia. Hari Raya Aidilfitri merupakan sambutan meraikan kemenangan dalam melawan musuh nombor satu – hawa nafsu. Jihad melawan nafsu ini dibantu dengan senjata-senjata ibadat yang hebat, terutamanya puasa – dengan menahan diri dari lapar dan dahaga serta perbuatan yang boleh membatalkannya dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari selama kurang lebih 30 hari.

Berilah kepada mereka yang benar-benar berhak

Bulan Ramadan menjanjikan pahala yang berlipatganda kepada umat Islam tanpa mengira sama ada ia adalah amalan yang wajib atau sunat. Umumnya terdapat pelbagai amalan sunat yang digalakkan ketika bulan Ramadan seperti membaca al-Quran, berzikir, solat sunat, bersedekah dan pelbagai amalan kebajikan lain.

Jadikan Ramadan refleksi perpaduan masyarakat majmuk Madinah

Kedatangan bulan Ramadan sememangnya dinantikan oleh umat Islam saban tahun lantaran begitu banyak keistimewaan dan kemuliaan yang dijanjikan bersamanya. Namun, tidak semua dari kita berkesempatan bertemu dengan Ramadan seterusnya. Barangkali tahun ini adalah peluang terakhir untuk kita nikmati keindahan bulan Ramadan. Justeru, sebagai umat Islam kita mestilah memanfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan dengan memperbanyakkan dan menggandakan amalan kebaikan.

Share

Oleh: Dr. Mohd. Shahid Mohd. Noh

Ibadah korban merupakan sebuah manifestasi kehambaan hamba yang beriman kepada Allah dengan mengorbankan sebahagian kecil hartanya untuk diinfak ke jalan Allah. Oleh yang demikian, majoriti fuqaha menegaskan hukumnya adalah sunat yang dituntut ke atas setiap muslim setiap tahun.

Seperti ibadah yang berbentuk kehartaan yang lain, ibadah korban juga merupakan satu penghayatan bagi seorang hamba itu menzahirkan rasa kesyukurannya ke atas nikmat Allah SWT yang juga secara langsung dilihat sebagai tanda ketaqwaan:

Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadaNya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan taqwa dari kamu (surah al-Hajj, ayat 37).

Assorted Sliced Fruits in White Ceramic Bowl
Perkongsian nikmat dari Allah adalah asas ibadah korban – Gambar hiasan dari Unsplash

Perkongsian nikmat

Pensyariatan ibadah korban ini sebenarnya mampu mendokong fungsi dan peranan zakat di dalam menampung kekurangan sosioekonomi, bagi mewujudkan keseimbangan di dalam sesebuah masyarakat. Ini dilakukan dengan sama-sama meraikan kepelbagaian hierarki status sosioekonomi manusia yang berbeza, iaitu perbezaan di antara yang kaya dan yang miskin.

Sekiranya zakat itu difardukan mengikut jenis harta, jumlah dan masa; korban pula disyariatkan mengikut jenis haiwan ternakan yang mampu disembelih bagi diagihkan secara sedekah dan hadiah. Jika zakat bertujuan untuk memenuhi keperluan berbentuk harta, ibadah korban pula adalah lebih tertumpu untuk membantu insan lain berkongsi nikmat Allah, melalu kesaksamaan dalam menikmati daging haiwan yang disembelih.

Jelas di sini terdapat matlamat yang jelas di sebalik ibadah ini yang bertujuan untuk menyemak semangat berkongsi nikmat Allah SWT sesama manusia. Para ulama juga menganjurkan agar daging korban tersebut dibahagikan kepada tiga: sebagai sedekah kepada fakir miskin, hadiah kepada yang kaya, dan sepertiga lagi adalah untuk diambil sendiri oleh pelaku ibadah korban sebagai mengambil kerberkatannya.

Tegasnya, perkongsian nikmat dan kurniaan Allah jelas tersurat di dalam ibadah ini bagi menyuburkan lagi semangat persaudaraan yang dibina dengan keimanan dan keislaman, sebagaimana firman Allah SWT:

Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat (surah al-Hujurat, ayat 10).

group of childrens sitting on ground
Ketidakseimbangan taraf sosioekonomi mampu diatasi dengan semangat perkongsian yang dibawa oleh ibadah korban – Gambar hiasan dari Unsplash

Ketidakseimbangan pengagihan kekayaan

Data terkini dari World Inequality Report 2022 melaporkan 10 peratus golongan terkaya di dunia ini memiliki hampir 52 peratus kekayaan dunia, sementara 50 peratus rakyat termiskin hanya berkongsi sebanyak 8.5 peratus. Data ini sahaja sudah cukup membuktikan kepada kita bagaimana besarnya jurang kekayaan antara populasi yang kaya dan miskin di dunia ini. Hasilnya, golongan miskin dan tertindas akan sentiasa wujud, sementara golongan kaya yang oportunis pula terus menerus menguasai kekayaan dunia.

Ibadah korban, sama seperti ibadah infak yang lain seperti zakat, wakaf dan sedekah, adalah amat digalakkan oleh syariat kita bagi mewujudkan suasana perkongsian yang aman. Suasana ini tentunya mampu menyeimbangkan pengagihan kekayaan, yang kadang kalanya dirosakkan oleh manusia itu sendiri. Isu-isu negatif membabitkan perniagaan seperti monopoli, kartel, kemudahan kredit secara riba, dan muslihat di dalam perolehan harta, adalah antara contoh perbuatan jenayah yang telah merosakkan usaha menyeimbangkan agihan kekayaan tersebut. Hasilnya, wujudlah golongan yang merempat dan miskin di negaranya sendiri, walhal negaranya kaya dengan hasil dan komoditi khusus. Kerosakan ini jugalah yang menghasilkan golongan bangsawan yang kaya-raya walaupun berasal dari negara yang miskin dan kurang produktif, hasil manipulasi harta dan kuasa yang berlaku demi mengejar kepentingan peribadi.

Sebaliknya, sekiranya golongan kaya ini sudi berkongsi kekayaan mereka hatta sekadar 10 peratus sahaja sekali pun, ia pasti sudah mencukupi untuk menjayakan sebarang usaha pembasmian kemiskinan. Sayangnya, apabila sifat tamak dan mementingkan diri sendiri menjadi pegangan, ketidakseimbangan akan terus wujud dan meningkat sedikit demi sedikit.

Sesungguhnya Allah SWT menjadikan dunia ini penuh dengan kenikmatan dan kurniaan yang tidak terkira, sebagaimana firmanNya:

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkannya kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani (surah al-Nahl, ayat 18).

Kenikmatan yang dikurniakan adalah amanah yang perlu digalas oleh setiap pemiliknya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan dan manfaat. Nabi Muhammad SAW juga berpesan bahawa sebaik-baik manusia ialah mereka yang banyak memberi manfaat kepada insan yang lain. Tambahan, Allah SWT pula yang Maha Mulia dan Tinggi dari menzalimi hambaNya dengan ketidakcukupan nikmat sebagaimana tegasNya:

Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya (surah Fussilat, ayat 46).

Walau bagaimanapun, kesemua nikmat itu hanya mampu dikecapi dengan sempurna sekiranya semangat berkongsi itu dipupuk, diurus dan disebarkan sebagaimana semangat yang wujud di dalam proses ibadah korban. Sebagaimana elok pengagihan daging yang dilakukan di dalam setiap ibadah korban yang kita laksanakan, sebegitu jugalah seharusnya pengagihan kekayaan negara perlu diuruskan. Keseimbangan kekayaan yang akan wujud kelak pastinya menjamin kelestarian sosioekonomi negara untuk masa akan datang.

Penulis merupakan Ketua, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, dan boleh dihubungi di shahid82@um.edu.my

Artikel bersempena Aidiladha ini telah dikongsi bersama media massa tempatan dan telah diterbitkan di Malaysia Gazette (Ed.)